ALGEMENE VOORWAARDEN

Fouten door typefouten, typografische fouten en/of rekenfouten blijven voorbehouden. Dit geldt voor

onze aanbiedingen, prijskaartjes in de winkels, orderbevestigingen en facturen. Fouten als gevolg van

voorraadafwijkingen of goederentekorten (afwezigheid van goederen die in onze winkel als

"beschikbaar" werden aangegeven vanwege onze EDP) geven ons het recht om ons terug te trekken,

vooral als we de bestelling al hadden bevestigd. Elke vordering tot schadevergoeding met betrekking

tot een duurdere vervanging is uitgesloten.

 

  • De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen ons en de klant. In elk geval is de geldige versie van het contract doorslaggevend.
  • Consumenten binnen de algemene voorwaarden zijn natuurlijke personen waarmee zakelijke relaties worden aangegaan, zonder dat zij worden toegelaten tot een commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.
  • Ondernemers binnen de algemene voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of partnerschappen met rechtspersoonlijkheid, met wie zakelijke relaties worden aangegaan en die een commerciële of onafhankelijke professionele activiteit uitoefenen.
  • Klanten in zakelijke relaties zijn zowel consumenten als ondernemers.
  • Afwijkende en / of aanvullende overeenkomsten vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De volgende voorwaarden zijn van toepassing via een voltooide orderbevestiging als onderdeel van het contract.

   

  I. Levering en levertijden

   

  1. De plaats van levering moet veilig worden benaderd, draai- en vertrekmogelijkheden moeten worden gegeven. Als de oprit geblokkeerd is, moet het lossen plaatsvinden op het punt waar het voertuig ongehinderd en leeg kan passeren.
  2. Onvoorspelbare storingen, overmacht en verstoringen door soevereine beslissingen in de landen van herkomst (bijv. Sluiting van steengroeven) geven ons het recht om de leveringsplicht uit te stellen of te annuleren.
  3. De verzending van onze goederen vindt plaats door expediteur. De expediteur regelt de bezorgdatum 1-2 dagen voor levering telefonisch. De eilandtoeslag is forfaitair 1200,00 Euro, monsterbestellingen zijn hier uitgesloten.
  4. Voor leveringen naar landen buiten de EU brengt de door ons in opdracht gegeven expediteur eventuele douanerechten en belastingen in rekening na levering. In sommige gevallen kunnen deze rechten contant worden betaald bij aflevering. De klant wordt vooraf door het expeditiebedrijf op de hoogte gebracht. 
  5. Onze producten worden vaak geleverd met middelgrote vrachtwagens tot 12 ton, in individuele gevallen met zware vrachtwagens tot 40 ton. Neem vroeg contact met ons op als de toegangswegen naar uw huis krap zijn.
  6. Als u vanwege lokale omstandigheden met een kleinere vrachtwagen wilt worden afgeleverd, moet de expediteur u mogelijk twee keer rijden, wat extra kosten voor de klant tot gevolg heeft. Speciale regelingen voor levering zijn alleen schriftelijk geldig, mondelinge afspraken zijn ongeldig.

   

  Het lossen vindt plaats door middel van een lift tot aan het trottoir.

  Voorwaarde voor een succesvolle aflevering of lossing:

  • voldoende ruimte
  • de ondergrond moet van beton zijn (of vergelijkbaar). Grind, keien (ov) zijn niet geschikt om te lossen!
  • vlakke grond, hellingen van welke aard dan ook voorkomen de afvoer!
  • Levering: maandag tot vrijdag, zaterdaglevering tegen meerprijs
  • Vrachtroute vrij toegankelijk (bijv. Geen bomen die de weg voor de vrachtwagen, geparkeerde weg, etc. beperken)

  Vereisten voor een succesvolle levering of lossen bij gebruik van de levering met kraan:

  • Ondergronds moet gelijkmatig stabiel zijn (niet mogelijk boven ondergrondse parkeergarages en mangaten)
  • Aan beide zijden van de vrachtwagen moet een breedte van minstens 1,30 m worden opgegeven (totale breedte van 5 m)
  • Er moet een open ruimte zijn voor het regelen van de goederen op grondniveau
  • Benodigde ruimte en manoeuvreerruimte voor de vrachtwagen: 18m x 5.6m (3m voor vrachtwagens en 2.6m voor steunpoten

  Vereisten voor een succesvolle bezorging BWZ. Afvoer bij gebruik van de levering met eigen transporteerbare vorkheftruck:

  • Het oppervlak moet stevig, begaanbaar en op grondniveau zijn
  • De ondergrond mag geen pas gelegde bestrating of verse teeroppervlakken vertonen
  • De maximale helling van oprit en voetafdruk mag niet meer bedragen dan 20%
  • De belasting van de ondergrond moet 5t zijn
  • Er zijn geen trappen of drempels op de oprit en vloeroppervlak
  • Benodigde ruimte en het manoeuvreergebied voor de vrachtwagen: 18 m lengte en 8 m breedte (3 m voor vrachtwagens en 5 m manoeuvreergebied voor de transporteerbare vorkheftruck.) De maximale hefhoogte van de vrachtwagen is 2,8 m, de hoogte / breedte / gewicht van het apparaat: 2,3 m / 3, 0m, 2t.

  Houd er rekening mee dat eventuele schade - die niet te wijten is aan de nalatigheid van de bestuurder (bijv. Deuk aan het gazon door de box te parkeren, rijstroken in de stoep door de verplaatsbare vorkheftruck enz.) - niet de aansprakelijkheid is van de vervoerder of Beststein.

  Als het lossen niet mogelijk is vanwege lokale omstandigheden, kan de expediteur lossen op een punt waar dit voor hem mogelijk is (de beslissing wordt genomen door de bestuurder).

  Als niet alle bestelde producten op voorraad zijn, hebben we recht op gedeeltelijke leveringen op onze kosten, voor zover dit redelijk voor u is.

  Als lossen niet mogelijk is, moet de klant zorgen voor een geschikt lospunt en worden extra kosten (bijvoorbeeld voor een tweede rit) aan de klant doorberekend.

  De goederen moeten worden opgehaald op het door de koerier opgegeven tijdstip. Het beste wat u ons kunt vertellen bij het bestellen van de datums waarvoor een levering niet mogelijk is. Als een vaste datum schriftelijk is overeengekomen, levert de expediteur de goederen de hele dag op de afgesproken dag - zonder voorafgaande kennisgeving - en moet daarom een ​​geautoriseerde ontvanger vinden.

  Zelfs handmatig lossen is niet mogelijk.

  Onze prijzen worden berekend zonder de wegwerpverpakking terug te nemen.

  Meld eventuele schade of andere klachten uiterlijk binnen een week na levering. Latere klachten zullen helaas onze expeditie- en / of transportverzekering niet herkennen!

  II Sluiting van het contract

  De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "bestelling betalen" te klikken, maakt u een bindende bestelling van de goederen in de winkelwagen. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden en vormt geen acceptatie van het contract. We kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging of factuur per e-mail te verzenden of door de goederen binnen vijf dagen te leveren. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Vóór overdracht van eigendom is een pandrecht, overdracht, verwerking of transformatie zonder onze toestemming niet toegestaan. We slaan de contract tekst niet op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden bekeken op www.beststein.nl/alg/. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet. 

   

  III. Klachten en garantie

  Met uw handtekening of aanbetaling (bij online bestellen) bevestigt u uitdrukkelijk dat u de volgende informatie hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

   

  1. Natuurstenen zijn unieke bouwmaterialen. Ze zijn daarom onderhevig aan individuele schommelingen. Kwartsaders, poriën, kleur- en tekeningverschillen, evenals stralen, betekenen geen waardevermindering, maar tonen het unieke karakter van het materiaal. Zelfs duidelijke kleurverschillen binnen een levering of tussen een eerste levering en een latere bestelling zijn geen defect. Alle natuurstenen uit ons leveringsprogramma hebben kleurvariaties. Gekleurde leisteen en zandsteen hebben bijzonder hoge kleurvariaties. Voor de leek herkenbare vlekken, wattenstaafjes, lijnen kunnen op elk moment voorkomen. Stratificaties, foliaties, korrels en lijnen kunnen in verschillende graden, in verschillende richtingen, in verschillende richtingen of in dezelfde richting, van plaat tot plaat of overal door afzonderlijke platen of zelfs alle platen voorkomen. Afwijkingen (oneffenheden van boven en onder) komen altijd voor in splijtbare materialen (zandsteen, leisteen, kwartsiet, kalksteen). Deze hobbels zijn verschillend sterk (hoog) in hun expressie. Gaten in de natuursteen travertijn kunnen in verschillende frequentie, grootte, richting en textuur voorkomen. Travertine vullingen (vullingen) kunnen na verloop van tijd worden vrijgegeven als gevolg van mechanische belasting. Dit is te wijten aan de typische poriën in het travertine materiaal en vormt daarom geen defect. De overeenkomstige punten kunnen door de klant ter plaatse ruimtelijk worden opgevuld. Sporen en krassen van minder dan 1 mm diep, die voornamelijk te wijten zijn aan het handmatig inpakken van natuursteen, kunnen voorkomen.
  2. Overschrijding van commerciële limieten geeft geen reden tot klagen. Bereken met maximaal 3 procent breuk of uitval, dit is gebruikelijk en normaal voor natuursteen. Bestel 10 procent meer, want u zult ook afval aan de randen hebben.
  3. Haptische verschillen: de oppervlakken van afzonderlijke stenen kunnen merkbaar van elkaar verschillen. Verschillen in textuur en structuur, of door handmatig werk, kunnen ook verschillen in "ruwheid" binnen een levering veroorzaken. Dit is met name het geval voor gespleten rotsen zoals zandsteen en leisteen.
  4. Diktetoleranties: hoewel we toleranties specificeren, kan het, met name bij splijtstoffen (bijvoorbeeld: zandsteen, leisteen, kwartsiet, kalksteen), voorkomen dat tot vijf procent van de geleverde platen de opgegeven toleranties overschrijdt. De gegeven toleranties moeten worden beschouwd als een hulpmiddel voor de uitgever, kleine excessen tot 5 procent van het aantal platen moeten worden aanvaard. Deze dimensionele afwijkingen kunnen ook optreden binnen een enkele plaat. 
  5. Verkleuring van welke aard dan ook die op roest lijkt, is alleen een defect als bewezen is dat het zal blijven roesten als gevolg van weersomstandigheden. Verkleuringen die voor de leek op roest lijken, maar zich niet verder verspreiden, zijn geen tekort.
  6. Beoordelingsnormen: Alle door ons geleverde producten moeten worden beoordeeld als bouwmaterialen die in grote hoeveelheden worden vervaardigd. Het kan nooit worden gebaseerd op de evaluatienormen zoals voor een aanrecht in de keuken.
  7. Afspraken met de vakman en enige planning mogen nooit worden gemaakt op basis van onze waarschijnlijke datums, als de mogelijkheid bestaat dat niet-naleving van onze waarschijnlijke datums een financieel verlies zal veroorzaken. Laat ons u schriftelijk een "laatste leverdatum" beloven, indien verdere constructiemaatregelen en / of afhaaldata enz. Afhankelijk zijn van de stiptheid van onze levering. In het geval dat we aansprakelijk zijn voor vertraging in de levering, is de maximale limiet 20% van de netto waarde van de goederen.
  8. Verklaringen of beloften van onze verkoop- en verkoopadviseurs in counselsessies, evenals in telefonisch of schriftelijk advies (e-mailconsultatie, blogberichten, posts): alle verklaringen die hier worden afgelegd met betrekking tot de eigenschappen van natuursteen, evenals met betrekking tot onze levertijden zijn altijd te begrijpen als niet-bindend advies. Dienovereenkomstig afgelegde verklaringen zijn nooit contractueel relevante component. Zie ook "schriftelijke vormvereiste" in punt VII van de algemene voorwaarden.
  9. Individuele patronen die u van ons hebt ontvangen, bieden slechts een zeer ruw en feitelijk overzicht. Om de meest nauwkeurige indruk van een natuurstenen vloer te krijgen, vragen wij u om onze voorbeeldshow te bezoeken of een monster van een vierkante meter te bestellen. De vloeren in onze voorbeeldshow komen qua kleur en uiterlijk overeen met het materiaal, dat u kunt bestellen in onze online shop met "levertijd ongeveer 1 week". Alle bestellingen met een levertijd van meer dan een week zullen altijd in kleur verschillen van onze steekproeven.
  10. Vanwege hun geologische oorsprong kunnen natuurstenen zogenaamde zwakke zones hebben. Deze zones van zwakte kunnen aanwezig zijn in subsets van een zending in praktisch gebruik, wat bijvoorbeeld een vermindering van de vorstbestendigheid veroorzaakt, zelfs als de steen zelf positief is getest op zijn vorstbestendigheid. Het is ook niet uitgesloten dat een rots, die in principe bijvoorbeeld alleen genezen scheuren heeft, vanwege de zwakte zones neigt naar niet-genezen scheuren. Deze niet-genezen scheuren kunnen schade aan de natuursteen veroorzaken. In een dergelijk geval van schade treedt ook de wettelijke verplichting tot rectificatie voor ons in werking. Op basis van het bovenstaande kunt u echter geen verplichting voor ons ontlenen in het geval van een defecte subset, waaronder begrepen
  11. Natuursteen is niet altijd kleurvast. Over het algemeen zijn de meeste krijtachtige variëteiten iets bleker vanwege blootstelling aan UV. Van de zwarte artikelen blijven alleen basalt, graniet en leisteen Mustang kleurecht.
  12. Natuursteenbedekkingen kunnen door haar natuurlijke vorming haarscheuren vertonen. Deze worden alleen gevonden in Vietnamees, Chinees, Belgisch hardsteen (kalksteen), Chinees basalt en gevlamd graniet. Dit is een voorwaarde van het artikel en onvermijdelijk.

   

  Alle bovenstaande punten (1 tot en met 12) zijn uitdrukkelijk geen reden tot klagen.

  IV Betaling, verrekening, creditcardbetaling

  1. Ongunstige informatie over de klant en verslechtering van zijn economische en / of financiële omstandigheden, geven ons het recht om zekerheid of onmiddellijke betaling te eisen voor alle openstaande vorderingen, ongeacht hun vervaldatum en / of ons terug te trekken uit het contract. Hetzelfde geldt voor te late betalingen.
  2. Voor onze eigen kredietcontrole kunnen we kredietinformatie opvragen op basis van wiskundig-statistische procedures. Als u niet vooraf betaalt, kunnen uw gewenste naam, adres en geboortedatum worden doorgestuurd naar CEG Creditreform Consumer GmbH (Europadamm 2-6, 41460 Neuss) of Creditreform Heidelberg Wöllner KG om onze legitieme belangen te beschermen. Hans-Bunte-Straße 5/1 69123 Heidelberg). Uw legitieme zorgen worden in overeenstemming met de wet in aanmerking genomen.
  3. Creditcardbetaling
   Als u per creditcard bestelt, wordt uw creditcard onmiddellijk belast bij de bestelling.

   

  V. Herroepingsrecht

  het terugtrekken

  Particuliere klanten hebben het recht om zich binnen veertien dagen zonder opgave van redenen uit dit contract terug te trekken. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heet of heeft genomen.

   

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u:

  Beststein

  Badkamertien B.V.

  Leeuwenstein 15 2627 AM Delft 

  E-mail:info@beststein.nl

  Tel:+31 (0) 85 732 67 72) 

  door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post , of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

   

  U kunt het modelformulier voor herroeping www.beststein.nl/intrekkingsformulier  of een andere duidelijke verklaring op onze website www.beststein.nl/contact  elektronisch invullen en indienen. Als u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke intrekking.

  Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

  Gevolgen van de annulering

  Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. We kunnen de terugbetaling echter weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of u ons een bewijs van de retourzending bezorgt. Voor deze terugbetaling kunnen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen;

  U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, bedragen deze 99,00  per doos in Nederland. Alle retouren gaan naar: BESTSTEIN - Electronweg 15, 4706 PP ROOSENDAAL

  U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

   

  VI. Belangrijke instructies van de fabrikant

  Voor een veilige en duurzame installatie van natuurstenen moeten alle instructies van de betreffende fabrikant van accessoires worden opgevolgd. Voor de toepassing van alle accessoires van het bedrijf Sopro kunnen in principe expliciete releases worden verleend. Dit vereist specifieke site-informatie. Indien nodig, De fabrikant zal bemonstering uitvoeren op basis waarvan bindende informatie over het leggen van natuurstenen kan worden gemaakt. Neem contact op met Badkamertien B.V., wij zullen uw aanvraag doorsturen naar de applicatie engineering afdeling. Onze instructies zijn allemaal gebaseerd op niet-bindende aanbevelingen van de respectieve fabrikanten *, die verwijzen naar "normale" situaties op de bouwplaats. Hetzelfde geldt voor installatie-instructies op andere plaatsen in onze online shop of online klantenmagazine. Daarom kan een aanbeveling nooit een lokale specialist vervangen die de individuele sitecondities beoordeelt en adviseert. We raden ten zeerste aan de richtlijnen van de fabrikant, de informatie op de verpakking en de technische gegevensbladen en verdere informatie over de respectieve producten in acht te nemen. De volgende aanbevelingen van de fabrikanten zijn van toepassing op voegverbindingen, impregnaties en reinigingsmiddelen: Plaats een testoppervlak altijd op een onopvallende plaats (bijvoorbeeld de plaats waar de keukenunit later staat), breng de verbinding, de impregnatie of de reiniger aan en wacht daar Een dag. Dus uiterst zeldzame (randzone) verkleuring kan worden uitgesloten. 

   

  VII Schriftelijke vormvereiste

  Onze schriftelijke bestellingen (1e aanbieding / bestelling, die u ondertekent of 2. orderbevestiging / proforma factuur, die u automatisch ontvangt na een online bestelling of 3e factuur, die u per post / e-mail ontvangt na een online bestelling) alle details die tussen de partijen zijn overeengekomen voor de overeengekomen bestelling. Eerdere overeenkomsten (ook schriftelijk) worden alleen onderdeel van het contract als dit duidelijk in de overeengekomen bestelling wordt vermeld. Er zijn in principe geen mondelinge onderpand overeenkomsten. Alle toevoegingen en wijzigingen aan een bestelling moeten schriftelijk worden gedaan. Als u ons wijzigingsverzoeken of andere relevante informatie voor het contract stuurt, zijn deze alleen geldig als we ze schriftelijk bevestigen. 

   

  VIII Bevoegdheid

  Jurisdictie is Delft

  Het Europese online platform voor geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr 

  Badkamertien B.V.  is echter niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van het Europees platform voor online beslechting van geschillen. Klanten kunnen echter de volgende manieren gebruiken om contact op te nemen met Badkamertien : per telefoon op Tel:+31 (0)85 7326772 of via het contactformulier.

   

  IX. toleranties

  1. Toleranties voor vloerplaten:
   de eisen voor platen voor opritten van auto's, terrassen en balkons zijn geregeld in DIN EN 12058. Fragmenten uit de DIN met betrekking tot dimensionele toleranties zijn te vinden in onze FAQ. Neem hier de verwachte toleranties voor uw levering.

  2. Toleranties voor vloertegels:
   de vereisten voor tegels (dikte ≤ 12 mm) zijn geregeld in DIN EN 12057. Fragmenten uit de DIN met betrekking tot dimensionele toleranties zijn te vinden in onze FAQ . Neem hier de verwachte toleranties voor uw levering.
   Als een nieuwe editie van de bovengenoemde normen geldig wordt, worden de daar gespecificeerde tolerantiegegevens relevant geacht voor het contract. Als we u andere producten leveren dan tegels of platen, dan regelen de geldende normen de toleranties.